การตั้งค่าธีม

รูปแบบโหมด
สีธีม
เลือกสีของคุณ
สีพื้นหลัง:
รีเซต

การจัดส่งสินค้าทั่วไป

 รับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน ฟรี ไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่ม (ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน)

 จัดส่งผ่าน KERRY Express หรือ Flash Express คิดค่าจัดส่ง 35 บาท/คำสั่งซื้อ หรือต่อครั้ง เมื่อรายการสั่งซื้อต่ำกว่า 200 บาท (ได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน)

 จัดส่งผ่าน KERRY Express หรือ Flash Express ฟรี ไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่ม เมื่อรายการสั่งซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท ขึ้นไป (ได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน)

ติดตามสินค้า

KERRY Express

Flash Express

จัดส่งสินค้าหลังจากได้รับแจ้งชำระเงิน(กรณีเลือกการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต) หรือจัดส่งสินค้าทันทีหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแบบ COD โดยมีระยะเวลาได้รับสินค้า 1-3 วัน และมีเลขที่ติดตาม (Tracking) ลูกค้าสามารถติดตามการขนส่งได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมี e-mail แจ้งหลังจากจัดส่ง

     ขอสงวนสิทธิ์บริการจัดส่ง KERRY และ Flash Express เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น และลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อรายละเอียดที่อยู่จัดส่ง  หากไม่สามารถจัดส่งได้ หรือจัดส่งแล้ว แต่ที่อยู่จัดส่งผิดอันเนื่องมาจากการระบุที่อยู่ของลูกค้าผิดไป ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งสินค้าซ้ำ หากไม่ได้รับสินค้าเดิมกลับคืน

     การจัดส่งโดย KERRY และ Flash Express บางพื้นที่อาจจัดอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกาะกลางทะเลต่างๆ อาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม 50 บาท ซึ่งเรียกเก็บโดย Kerry Express ทั้งนี้ทางร้านค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง หากไม่ประสงค์ให้จัดส่ง สาารถยกเลิก และคืนเงินในกรณีที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว โดยไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น